Vem är jag?

Jag heter Mari Kousa-Kuusisto (f. 1985) och jag är en förespråkare för mänskliga värderingar, jämställdhet och kulturell mångfald. Jag är feminist och en evig optimist. Familje- och naturfrågor och humana värderingar är viktiga för mig. Jag betonar dialog, möten med andra människor och ett gott ledarskap i mitt politiska arbete och vill bygga en bättre värld.

Jag är ordförande för de Gröna i Åbo, Turun Vihreät ry, medlem i kulturnämnden i Åbo, första ersättare i Åbo stadsfullmäktige, samt kandidat i riksdagsvalet våren 2019. För tillfället jobbar jag som administrativ chef med ansvar för HR. Innan jag började på mitt nuvarande jobb var jag i knappa tre år direktör för Röda Korsets mottagningscentral i Raumo. Till min familj hör min make, två biologiska barn och tre placerade barn.

Finlands utlänningslagstiftning har under de senaste åren ändrats ett flertal gånger – mot det sämre, utan omsorgsfull beredning och med bristfällig konsekvensbedömning. Utgångspunkten för all lagberedning är grundlagen och de internationella avtalen som Finland bundit sig till. Jag vill arbeta för en mänskligare invandringspolitik och effektiv integration.

Att familjer, barn och unga mår bra ligger nära mitt hjärta. Jag vill försvara högklassig utbildning. Det finns inget annat lika effektivt sätt att främja jämställdhet och motverka marginalisering. Ett annat viktigt sätt är att trygga inkomster. Arbetsmarknaden är i stor förändring och en fast anställning med lönedag varje månad är inte mera verklighet i många branscher. Framtida arbetsplatser ska tryggas bl.a. genom att förbättra småföretagarnas ställning.

När det gäller naturen har vi svåra frågor framför oss; klimatförändringen sker nu, vi kan inte mera bara stå handfallna och vänta. Det krävs snabba ryck för att bromsa den globala uppvärmningen. Sådana åtgärder är t.ex. fungerande kollektivtrafiklösningar och avvecklande av miljöskadliga stöd. Alla barn och vuxna borde ha en möjlighet att skapa en fungerande relation till naturen. Det man känner vill man också värna om! Jag har byggt upp min relation till naturen i scouterna. Under mina första åren i scouterna blev det frekventa utflykter till skogen och senare fick jag också mer och mer ansvarsfulla ledarskapsuppgifter inom stora projekt och i scoutdistriktet Lounais-Suomen Partiopiiri. Distriktet omfattar både Satakunda och Egentliga Finland, så jag har lärt känna de utmaningar och möjligheter som stora växande orter har och å andra sidan orter med negativ befolkningsutveckling.

Viljan att göra världen till en bättre plats och den öppenhet som jag har lärt mig i scouterna vill jag i större utsträckning se inom politiken. När vi tillsammans arbetar för viktiga frågor kan vi lämna en bättre värld efter oss till kommande generationer.


Vill du veta mera? Ta gärna kontakt!