Lasten ja nuorten seksuaalinen häirintä

Lapset ja nuoret kokevat runsaasti seksuaalista ahdistelua, seksuaalista koskettelua ja seksuaalista väkivaltaa Turussa. Luvut, jotka Turun kaupungin laajasta hyvinvointikertomuksesta ovat luettavissa ovat sekä surullisia, että ahdistavia. Viimeisen vuoden aikana häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua on kokenut alakouluikäisistä 5,1 prosenttia, yläkouluikäisistä yli 20 prosenttia, lukiolaisista 25 prosenttia ja ammattikoululaisista 20 prosenttia Lue lisää…

Lauste ansaitsee oman koulun!

Kaupunkikehitysjaosto on kokouksessaan 14.4.2020 jättänyt pöydälle päätöksen Lausteen koulun tulevaisuudesta. Se on hyvä, sillä kaupunginjohtajan esitys Lausteen koulun siirtämisestä Lausteelta Skanssiin tuli kiirastorstain iltana täysin puun takaa ja poliittisilla ryhmillä ei ollut aikaa käydä tästä asiasta poliittista keskustelua. Kaupunginjohtaja perustelee uutta esitystään segregaation purkamisella. Eli muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat Lue lisää…

Paperittomien terveydenhuoltopalveluita tulisi laajentaa Turussa

Paperittomien määrä Turussa kasvaa koko ajan, tämä on realiteetti, joka on myönnettävä ja tiedostettava. Paperittomien määrän kasvu ei ole enää mikään uusi asia, vaan se on seurausta lakimuutoksista joita on tehty edellisellä hallituskaudella. On jokaisen turkulaisen etu, että paperittomat saavat tarvitsemansa terveydenhuollon samoin ehdoin, kuin turkulaiset. Tämä on inhimillisyyden lisäksi Lue lisää…

Kaupunkikehitysjaosto 7.10.2019

Mikä ihmeen kaupunkikehitysjaosto? Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto vastaa kaupungin kiinteistökehityksen, maankäytön ja tilankäytön strategisesta ohjauksesta. Jaostossa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunkikehitysjaoston jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tänään kaupunkikehitysjaosto päätti Linnanniemi-nimisen maankäytön strategisen hankkeen tavoitteiden asettamisesta ”Kauppaopisto” asemakaavanmuutosehdotuksen 32/2017 edellyttämästä maankäyttösopimuksesta (os. Kellonsoittajankatu 9) Omakotitonttihintojen tarkistamisesta vuodelle 2020 Lue lisää…

Valtuustoaloitteeni 26.8.2019

Jätin tänään valtuustoaloitteen, jolla toivon lisättävän tietoisuutta 22q11.2-deleetio -oireyhtymästä. Valtuustoaloite 26.8.2019 Turku mukaan 22q11.2-deleetio -oireyhtymän tunnetuksi tekemiseen 22q11.2-oireyhtymässä on kyse kromosomi-oireyhtymästä, joka on yleisin heti Downin syndrooman jälkeen, mutta vielä erittäin tuntematon. Sairaus rasittaa koko vartalon kaikkia elinjärjestelmiä (mm. sydän, immuunipuutos, oppimisvaikeudet, puhe- ja syömisongelmat, autismin kirjon piirteet jne.). Sairaus Lue lisää…

Tyhjiä pulpetteja tyhjässä luokkahuoneessa

Farssi nimeltä Sepänkadun väistötilat

FARSSI NIMELTÄ SEPÄNKADUN VÄISTÖTILA (kirjoitettu ja julkaistu somessa 15.8.2019) Puolalan alakoulun toisena väistötilana toimiva Sepänkatu on puhututtanut vanhempia, päättäjiä ja koulun henkilökuntaa jo kohta 1,5 vuotta. Viimeisimpänä saimme lukea “unohduksista” liittyen löydettyyn mustahomeeseen. Aktiivisten vanhempien ansiosta järjestettiin keskustelutilaisuus, johon kaupunkikin lähetti edustajansa. Paitsi sen, jonka vastuulla kuulemma kaikki päätökset ovat, Lue lisää…

Voimme valita, keskitymmekö ratkaisujen hakemiseen vai kiistelyyn

Vastine Lauri Lempiäisen mielipidekirjoitukseen (Turun Sanomat 12.4.) Ilmastonmuutoksen torjunta on aikamme kohtalonkysymys: nyt meillä on vielä mahdollisuus rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen, jos toimimme todella rivakasti. Lauri Lempiäinen Kaarinan seudun Perussuomalaisista väittää Turun Sanomien mielipidekirjoituksessaan, että vihreät suhtautuisivat ilmastonmuutokseen yksioikoisesti. Tämä ei pidä paikkaansa. Me vihreät emme suinkaan ole sitä Lue lisää…

Mari pieni lapsi sylissään Turun Vartiovuorenmäellä Vihreiden talviriehassa helmikuussa.

5 tapaa, joilla Suomi voi tukea perheitä ja taata tasa-arvoisen lapsuuden jokaiselle

Olen huolestunut tavasta, jolla yhteiskuntamme auttaa perheitä tällä hetkellä. Ongelmiin ei puututa ajoissa ja kokonaisvaltainen näkemys perheen tilanteesta puuttuu. Liian myöhäinen puuttuminen ja useilla eri tahoilla asioiden hoitaminen tulevat kalliiksi niin rahassa mitattuina kuin inhimillisen kärsimyksen määrässä. Perheet tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea. Perheet tarvitsevat apua ajoissa. Vaikeudet perheessä määrittävät tällä hetkellä Lue lisää…

Mari Kousa-Kuusisto Turun pääkirjastossa.

Kulttuuripolitiikan keskeinen tavoite: taiteilijat pois köyhyydestä

Millainen olisi Suomi ilman kirjallisuutta, musiikkia, kuvataidetta, teatteria? En halua edes ajatella. Suomessa on ihanan rikas ja monipuolinen kulttuurielämä, jota on tärkeä vaalia. On todella arvokasta, että meillä taiteilijan ammatti on tasa-arvoisesti mahdollinen periaatteessa kenelle tahansa, se ei ole rajautunut vain varakkaista perheistä tulevien etuoikeudeksi. Mahdollisuudeksi niille, joiden ei tarvitse Lue lisää…

Kaksi pikkupoikaa uittaa keppejä metsälammen rannalla.

3 tapaa, joilla voimme tukea yksilöitä terveen luontosuhteen rakentamisessa

Ympäristöongelmat eivät ratko itse itseään, vaan sen tekevät ihmiset, joilla on terve luontosuhde. Luontosuhde määritellään “yksilön tai yhteisön ja luonnon välisen vuorovaikutuksen kokonaisuutena.” Siihen kuuluu muun muassa ympäristöherkkyys, arvot, tiedot ja toiminta. Kun ihmisellä on toimiva luontosuhde, hän haluaa suojella ympäristöään. Hän ratkaisee ja ennaltaehkäisee ympäristöongelmia omalla toiminnallaan. Terveen luontosuhteen Lue lisää…