Lauste ansaitsee oman koulun!

Mari Kousa-Kuusisto /


Kaupunkikehitysjaosto on kokouksessaan 14.4.2020 jättänyt pöydälle päätöksen Lausteen koulun tulevaisuudesta. Se on hyvä, sillä kaupunginjohtajan esitys Lausteen koulun siirtämisestä Lausteelta Skanssiin tuli kiirastorstain iltana täysin puun takaa ja poliittisilla ryhmillä ei ollut aikaa käydä tästä asiasta poliittista keskustelua.

Kaupunginjohtaja perustelee uutta esitystään segregaation purkamisella. Eli muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat lapset kävisivät koulua, jossa valtaosan äidinkieli olisi suomi.

Miten voisi olla kestävää päätöksentekoa antaa vain suomea äidinkielenään puhuvien määrittää sitä, millaista segregaation purkamiseksi tehtävän työn tulisi olla, millaisia ratkaisuja ja muutoksia pitäisi tehdä?

Olemme toivoneet, että Lausteen asukkailta kysyttäisiin heidän omia näkemyksiään ja heidän tarpeitaan ja toiveitaan alueen kehittämiseksi ja heillä itsellään olisi tärkeä rooli suunnittelussa, mutta näitä toiveita ei ilmeisesti ole huomioitu. Sen sijaan esityksessä viitataan vain yhden asiantuntijan (Anna-Kaisa Berisha) näkemykseen.

Turun kaupunki on hyväksynyt syrjäytymisen vastaisen ohjelman, jonka toimenpide-ehdotuksissa mainitaan esimerkiksi lähikoulut. Lähikoulujen arvo on siis ymmärretty osana syrjäytymisen ehkäisyä. Ohjelmassa on hyviä kirjauksia lähiöiden kehittämisestä.

Meidän näkemyksemme on, että jos jotain asuinaluetta halutaan kehittää entistä paremmaksi ja houkuttelevammaksi paikaksi asua se tehdään kyseisellä alueella yhdessä asukkaiden kanssa, ei viemällä alueelta pois olemassa olevia palveluita, joiden tärkeys alueen asukkaille on kiistaton. Lauste ansaitsee oman koulunsa lähikirjastoineen, liikuntatiloineen ja perhetupineen.

Asuinalueiden kehittyminen on kiinni siitä, kehitetäänkö aluetta vai ei. Kuka haluaa muuttaa asumaan Turun kaupungissa alueelle, jossa ei ole lähikoulua tai muita lähipalveluita? Kuinka moni haluaa lähettää esikoululaisensa tai pienen koululaisen kävelemään kilometrien päähän kouluun, jos vaihtoehtona olisi lähikoulu, kuten Lausteella on tähän asti ollut.

Emme voi nähdä mitenkään inhimillisesti järkevänä ajatusta, että jo alakouluikäisillä olisi useiden kilometrien matka kouluun. Erityisesti tällainen malli kurittaisi muutenkin taloudellisesti heikommassa asemassa olevia lapsiperheitä, sillä koulumatka pitäisi tehdä bussilla.

Olemme juuri päättäneet, että esiopetus siirretään Turussa alakoulujen yhteyteen. Päätös viedä Lausteelta alakoulu tarkoittaisi siis myös päätöstä siirtää esikoululaisetkin kilometrien päähän kauppakeskuskaupunginosaan ehkä joskus rakentuvaan kouluun?

Koko Skanssin kouluhanke tuntuu tässä taloudellisessa tilanteessa vähän absurdilta ja saa miettimään kenen ehdoilla tätä kaupunkia halutaan todellisuudessa kehittää. Lausteella asuu tällä hetkellä lapsia ja lapsiperheitä ja lasten määrä on pikemmin kasvussa kuin vähenemässä.

Skanssissa ei vastaavasti lapsia asu. On myös erikoista, että Skanssin kohdalla lähikoulun tärkeys alueen vetovoimatekijänä tunnistetaan, mutta samaan aikaan Lausteelta lähikoulu oltaisiin viemässä pois. Eli lähikoulu on vetovoimatekijä Skanssissa, mutta ei Lausteella?

Tuleeko Skanssin asuinalueen rakentaminen edes jatkumaan aikaisempien suunnitelmien mukaan, tuleeko sinne koskaan muuttamaan lapsiperheitä niin paljon, että sinne omaa koulua tarvitaan?

Ja vaikka rakentuisi, ja vaikka tarvittaisiin. Segregaatiota voisi purkaa Arven ajatuksen mukaisesti myös lasten ollessa sen verran isompia, ettei koulumatka olisi kohtuuttoman pitkä, kuten se tässä esityksessä on.

Kolmannella luokalla alkavat painotusluokat ja Skanssiin on ilmeisesti suunniteltu liikuntapainotteisuutta. Jos lapset kävisivät esikoulun ja alakoulun ensimmäiset vuodet koulua lähikoulussa omien lähikoululinjaustemme mukaisesti ja siirtyisivät isompina alakoululaisina Skanssiin, olisi siinä hyvin aikaa muodostaa vielä näitä kaupunginjohtajan tavoittelemia uusia ryhmiä luokkiin, jossa eri kieliryhmät ovat edustettuna hänen toiveensa mukaan.

Jos haluamme kehittää Laustetta, se tapahtuu kehittämällä Laustetta, ei viemällä sieltä pois elintärkeitä peruspalveluita.

Laura Rantanen
kaupunginvaltuutettu, kasvatus -ja opetuslautakunnan jäsen, Vihreät

Mari Kousa-Kuusisto
varavaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen, Vihreät


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *