3 tapaa, joilla voimme tukea yksilöitä terveen luontosuhteen rakentamisessa

Mari Kousa-Kuusisto /

Kaksi pikkupoikaa uittaa keppejä metsälammen rannalla.

Ympäristöongelmat eivät ratko itse itseään, vaan sen tekevät ihmiset, joilla on terve luontosuhde. Luontosuhde määritellään “yksilön tai yhteisön ja luonnon välisen vuorovaikutuksen kokonaisuutena.” Siihen kuuluu muun muassa ympäristöherkkyys, arvot, tiedot ja toiminta.

Kun ihmisellä on toimiva luontosuhde, hän haluaa suojella ympäristöään. Hän ratkaisee ja ennaltaehkäisee ympäristöongelmia omalla toiminnallaan. Terveen luontosuhteen rakentaminen aloitetaan jo lapsena, pienin askelin lähiluonnossa liikkumalla. Luontokokemukset jo päiväkoti-iässä rakentavat pohjaa luontosuhteelle myöhemmissä elämänvaiheissa. Luonnossa liikkuminen lisää tutkitusti myös ihmisen hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Miten yhteiskunta voi kannustaa yksilöitä vahvistamaan luontosuhdettaan? Nostaisin kolme keinoa ylitse muiden: ympäristökasvatuksen sisällyttäminen koulutukseen, jokamiehenoikeuksista kiinnipitäminen ja lähiluonnon vaaliminen. Y

1.Ympäristökasvatuksen sisällyttäminen koulutukseen

Luonto on keskeinen osa oppimista suomalaisessa koulujärjestelmässä. Suomessa tehdään poikkeuksellisen paljon retkiä metsään ja lähiluontoon, kerätään kasvikansioita ja liikutaan lähiympäristössä.

Tämän vuoden alussa voimaan tulleissa varhaiskasvatussuunniteman perusteissa on myös mainittu ympäristökasvatus:  “Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa” (s. 46–47).

Luontosuhdetta voidaan rakentaa myös harrastuksissa ja järjestötoiminnassa. Kolmannen sektorin tärkeydestä olen kirjoittanut aikaisemmin täällä.

2. Jokamiehenoikeuksista kiinnipitäminen

Jotta siellä luonnossa voisi olla ja luontosuhdetta luoda, täytyy sinne voida mennä. Suomessa tämän mahdollistaa mielettömän upea konsepti, jokamiehenoikeudet. Pohjoismaiden ulkopuolella on harvinaista, että luonnossa saa liikkua miltei rajoituksetta ilman maanomistajan lupaa.

Joskus julkisessa keskustelussa tuodaan painetta jokamiehenoikeuksien kaventamisesta tai soveltamisesta. Puhutaan esimerkiksi laajan marjastuksen rajoittamisesta. Minusta on tärkeää, että pidetään kiinni ainutlaatuisen kattavista oikeuksista liikkua luonnossa.

3. Lähiluonnon vaaliminen

Lähiluonnon vaaliminen on tärkeää, jotta luonto on lähellä myös kaupunkiympäristössä. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus päästä luontoon nopeasti. Kaupunkien ja seurakuntien tulisi varmistaa, että maa- ja metsäomaisuutta käytetään järkevästi. Tämä on tärkeää erityisesti tänä aikana, kun kaupungistuminen etenee jatkuvasti ja tehokkaaseen kaavoitukseen tulee paineita joka puolelta.

Lähiluonnon vaaliminen on yksi osa Vihreiden luonnosuojeluohjelmaa ja poliittista tavoiteohjelmaa. Puolue on todella sitoutunut tekemään töitä lähiluonnon mahdollistamiseksi kaikille. Tämä on yksi syy, miksi haluan olla mukana juuri tässä puolueessa.

Uskon aidosti, että ympäristökasvatus, jokamiehenoikeudet ja lähiluonto ovat syy, miksi suomalaisilla on hyvä luontosuhde. Se myös velvoittaa meitä edelläkävijyyteen ilmastoasioissa. Jos haluamme jatkossakin säilyttää asemamme kansana, joka arvostaa luontoa ja ympäristöä, meidän on tehtävä töitä aktiivisesti näistä kiinnipitämiseksi.


Kuvalähde: Pixabay


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *