Stoppi koulutusleikkauksille – edellytykset laadukkaaseen toisen asteen koulutukseen on turvattava!

Mari Kousa-Kuusisto /

Tyhjiä pulpetteja tyhjässä luokkahuoneessa

Suomalainen koulutus kiinnostaa maailmalla ja on kärkipäässä monissa laadukkuutta arvioivissa listauksissa. Mainetta tärkeämpää on kuitenkin todellisuus ja koulutuksen toteutus.

Leikkaamme tulevaisuudestamme, kun leikkaamme koulutuksesta

Olen valtavan huolissani suunnasta, johon olemme nykyisellä hallituskaudella ajautuneet. Koulutuksen ei pitänyt joutua enää leikkauksien kohteeksi, mutta toisin on käynyt. Koulutuksesta on kahden viimeisimmän hallituskauden aikana leikattu miltei 1,5 miljardia euroa. Koulutusleikkauksille on aika laittaa nyt stoppi ja suunta on käännettävä!

Leikkauksien kohteeksi on joutunut koko suomalainen koulutuspolku varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen sekä opintotuki. Tämä vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen; hyvinvointiimme, ammattitaitoomme, kilpailukykyymme ja sivistykseemme. Esimerkiksi varhaiskasvatukseen kohdistuneet leikkaukset heikentävät suoraan lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutielle siirtymisessä. Opintotuen leikkaukset taas aiheuttavat epävarmuutta ja vievät mahdollisuuden keskittyä opintoihin täysipainoisesti.

En ole koskaan lapsuudessani ajatellut, että minulla ei olisi mahdollisuutta kouluttautua tai valita juuri niitä polkuja, joita olen halunnut. Koulutusleikkaukset ovat johtamassa siihen, että kaikilla tämän päivän lapsilla ja nuorilla ei enää ole samanlaista vapautta valita.

Koulutuksella, sen maksuttomuudella ja laadukkuudella on mitä suurin merkitys tasa-arvoisen lapsuuden ja nuoruuden luomisessa. Perheiden taloudelliset tilanteet eivät saa määrittää lapsen tai nuoren mahdollisuutta päästä koulutukseen. Huono-osaisuuden periytyminen on katkaistava. Koulutuksella voidaan tehokkaasti tasoittaa perheiden välisiä sosiaalisia eroja ja taata jokaiselle hyvät eväät elämään.

Turvaa ja tukea toiselle asteelle

Mielestäni erityisen tärkeää on turvata laadukas toiseen asteen koulutus. Nivelvaiheessa peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä muutos opintojen muodossa on valtava. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa siihen, että lähiopetusta on korvattu itsenäisellä opiskelulla. Yksilöiltä odotetaan itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta jo muutenkin haasteellisessa ikävaiheessa. Kontaktit aikuisiin jäävät vähäisiksi.

Leikkaukset vaikuttavat opetuksen määrän lisäksi laatuun sekä tukipalveluihin. Tulevaisuuden ammattilaisten osaaminen on heikentymässä. Kun huolehditaan laadukkaasta oppilas- ja opiskeluhuollosta, kuten koulukuraattorien ja -psykologien määrästä, voidaan orastaviin ongelmiin puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Perheet saavat tukea ja voidaan ennaltaehkäistä valtavaa määrää inhimillistä kärsimystä. Suomessa on tällä hetkellä noin 60 000 syrjäytynyttä nuorta, koulutukseen satsaamalla voidaan tämäkin luku saada laskuun.

Unelmani koulutuksesta

Haluan, että kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus koulutukseen. Haluan, että koulutuksen laatu säilyy. Haluan, että opiskeluhuoltoa on tarjolla riittävästi kaikkien tarpeisiin. Haluan, että jokaisella on mahdollisuus tavoitella parempaa. Haluan olla ylpeä suomalaisista kouluista ja koulutuksesta edelleen.


Kuvalähde: Pixabay


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *