من کی هستم؟

من ماری کوسا کوسیستو (متولد 1985)، مدافع بشریت (انسانیت)، برابری، چند فرهنگی، فمینیستی و خوشبین همیشگی هستم. خانواده، طبیعت، بشریت، ملاقات با دیگران و رهبری خوب و ساختن یک دنیای بهتر چیزهای هم برای من هستند.

من رییس انجمن Turun Vihreät ry  (انجمن سبز تورکو)، عضو هیئت فرهنگی تورکو، عضو ذخیره شورای شهر تورکو و همچنان نامزد انتخابات مجلس بهار 2019 هستم. من در حال حاضر به عنوان مدیر و ریس منابع انسانی و اداری کار میکنم. پیش از آن، تقریبا سه سال به غنوان رئیس کمپ مهاجرین صلیب سرخ شهر راوما مشغول به کار بودم. خانواده ام شامل همسر، دو فرزند بیولوژیکی و سه فرزند خانوادگی است.

در سال های اخیر، قوانین خارجی فنلاند بدون آماده سازی دقیق مثلا ارزیابی اثربخشی چندین بار تغیر بد کرده است. قانون گذاری باید بر اساس قانون اساسی و توافقنامه بین المللی باشد. من میخواهم برای سیاست مهاجرت بشری و وفق یابی کار کنم.

رفاه خانواده ها، کودکان و جوانان نزدیک به قلبم است و میخواهم از آموزش با کیفت دفاع کنم. هیچ روشی قویتر دیگری برای اثبات برابری و جلوگیری از محرومیت نیست. یکی دیگر از روش  های مهم، تامین درآمد است. بازار کار به سرعت در حال تغیر است و کار دائمی در بسیاری از بخش ها دیگر واقعگرایی نیست. شغل و کارهای آینده مثلا از طریق بهتر کردن وضعیت کار آفرینان کوچک، تامین  و حفظ گردد.

در قسمت طبیعت ما با سوال های سختی مواجه هستیم. تغیر آب و هوا منتظر نمی ماند، برای جلوگیری از آن، اقدام  و عمل فوری لازم است. حمل و نقل عمومی و کارکرد های آن و جلوگیری از استفاده کردن چیزهای که برای محیط زیست مضر باشد،  یکی از امثال آنها است. هر شخص باید فرصتی ایجاد رابطه ی نزدیک با طبیعت را داشته باشد. رابطه من با طبیعت در پیشاهنگی (Partio) آغاز شده است. در سال های اولیه در کنار گشت و گذار و اردوگاه ها، بعدا در پروژه ها بزرگ مختلف و وظایف مدیریتی در پیشاهنگی جنوب غرب فنلاند مصروف بودم. پیشاهنگی شامل هر دو ولایت (استان) ساتاکنتا و وارسینایس سومی میشد. بنابر این من آموخته ام چه نوع چالش ها و فرصت ها در مراکز رشد است و از سوی دیگر در مناطق مهاجرت به بیرون (جاهای که جمعیت اش رو به کم شدن است. )

این همان شور و شوق بهتر ساختن دنیا و صداقت است که من از پیشاهنگی بدست آورده ام، و میخواهم به سیاست بیاورم. با همکاری و انجام دادن کارهای مهم، می توانیم این دنیا را بهتر برای نسل های آینده تحویل بدهیم.

آیا کدام سوالی دارید و یا میخواهید بخشی از تیم و کمپاین انتخاباتی من باشید. لطفا تماس بگیرید.